Badania dla kierowców

Badania kandydatów na kierowców – podczas jednej wizyty

 

Centrum Medyczne MEDIPLAN oferuje badania lekarskie na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców.
Badania te pozwalają na dopuszczenie osoby do kierowania pojazdem. Lekarz przeprowadzający badania, musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Badania to odbywa się z reguły podczas jednej wizyty i trwa do 30 minut.

Wykonujemy badania kierowców (tzw. amatorskie) :
kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, dla:
• * kandydatów na kierowców, przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy
* kierowców przedłużających ważność terminowego prawa jazdy

Nie wykonujemy badania kierowców:
* grup zawodowych
* egzaminatorów, do pracy na stanowisko kierowcy, instruktorów nauki jazdy, kierowców taxi
czy pojazdów uprzywilejowanych
* w przypadku zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem
alkoholu, lub osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowym
Badania przeprowadza lekarz wpisany na listę lekarzy uprawnionych do
badań lekarskich kierowców. – dr Agnieszka Wolska

Przygotowanie do badania

Prosimy zabrać ze sobą :
• Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
(dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
• Okulary lub soczewki – w przypadku wady wzroku
• Aparat słuchowy – w przypadku osób z wadami słuchu
• Stare prawo jazdy – przy przedłużaniu terminu ważności.
( w przypadku braku tego dokumentu, ustalić rok w którym było wydane po raz pierwszy)

Cena badania , zgodnie z ustawą – 200 zł