banerpoznfz
kafel (3)

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 

1. osobiście w Rejestracji

2. telefonicznie poprzez call center pod nr tel. 42 256-64-47, 502-288-088

3. telefonicznie poprzez call center dla obywateli Ukrainy 500-593-747

4. poprzez e-rejestrację

5. za pośrednictwem osób trzecich

kafel (6)

Przychodnia POZ udziela świadczeń zdrowotnych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W pozostałych godzinach w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, należy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Lista Placówek świadczących Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną znajduje się na stronie NFZ:
https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nocna-pomoc-lekarska

kafel (4)

Podstawowa Opieka Zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej, która zapewnia Pacjentom świadczenia zdrowotne udzielane na miejscu w przychodni w gabinecie lekarskim lub zdalnie poprzez teleporady, a także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Zakresem świadczeń POZ objęci są zarówno dorośli jak i dzieci, a dodatkowo profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprasowują pielęgniarki środowiskowe. Świadczenia POZ udzielane są osobom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Każdy ubezpieczony ma prawo do swobodnego i bezpłatnego do 3 razy w ciągu roku wyboru lekarza oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną w Przychodni POZ.

kafel (5)

Zakres świadczeń w POZ:

 

– badanie i porada lekarska z zakresu chorób wewnętrznych

– badanie i porada lekarska z zakresu pediatrii

– badanie i porada lekarska z zakresu medycyny rodzinnej

– profilaktyka chorób

– diagnostyka i leczenie

– kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych)

– promocja zdrowia i profilaktyka chorób

kafel (7)

lek. Joanna Wdowczyk-Gałdecka – lekarz internista
lek. Agnieszka Stasiak-Maszke – lekarz internista
lek. Bartłomiej Chorąziak – lekarz internista
lek. Błażej Arczykowski – lekarz internista
lek. Małgorzata Marszal – Marciniak – lekarz internista
lek. Natalia Sydorenko – lekarz internista  (specjalizacja ukraińska: lekarz rodzinny)
lek. Oleksii Sydorenko – lekarz internista  (specjalizacja ukraińska: lekarz rodzinny)
lek. Bogumiła Górczewska – lekarz pediatra
lek. Maria Jankowska- lekarz pediatra.