Rehabilitacja dla osób, które przebyły COVID-19 w ramach NFZ

Centrum Medyczne MEDIPLAN prowadzi rehabilitację, w ramach NFZ, dla osób, które przebyły COVID-19. Rehabilitacja ma m.in. poprawić u pacjentów tolerancję wysiłku fizycznego i zmniejszyć natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19, a w ramach programu prowadzona będzie także akcja edukacyjna dla “ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem tej choroby.

Rehabilitację prowadzimy w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych.

Dla kogo?
 1. Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID – 19.
 2. Pacjent musi posiadać odpowiednie skierowanie, które może wystawić lekarz wykonujący świadczenia w ramach umów z NFZ, np. lekarz POZ, lekarz specjalista neurolog, ortopeda czy reumatolog.
 3. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Co zawiera?

Podstawą programu są dwa elementy: trening fizyczny i edukacja.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m. in. techniki mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, trening równowagi, metody specjalne dedykowane chorym z deficytami neurologicznymi itp.

REHABILITACJA AMBULATORYJNA

Warunki kwalifikacji.

 1. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów – w skali mMRC (skala służąca do oceny duszności) wynik ≥1 (0-4).

Zakres świadczenia.

 1. Realizacja programu podstawowego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC uzyskany wynik ≥1, obejmuje:
 • wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 • wizytę terapeutyczną – indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy,
 • wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.
 1. Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC uzyskany wynik ≥2 (0-4), obejmuje:
 • wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 • wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 • wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

 

 1. W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu
REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

Warunki kwalifikacji.

 1. Klinicznymi kryteriami kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są:
 • świadczeniobiorcy, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób, po przebyciu COVID-19,
 • 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5),
 • duszność (w skali mMRC) wynik ≥1 (0-4) lub
 • zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (Oddział Intensywnej Terapii).

Zakres świadczenia.

 1. Realizacja programu obejmuje:
 • wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 • wizyty terapeutyczne – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 • wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.
 1. W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.

WAŻNE

Uczestnik programu w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Centrum Medyczne MEDIPLAN świadczy także usługi w ramach komercji m.in. z zakresu dietetyki, psychologii, psychiatrii oraz rehabilitacji w leczeniu chorób współistniejących.

ZAPISY I INFORMACJE

tel. (42) 256 64 47, 502 288 088,

mail: kontakt@cmmediplan.pl

Łódź, ul. Piłsudskiegio 133 d

www.cmmediplan.pl