Dlaczego wprowadzono program
“Profilaktyka 40 Plus”?

 

Epidemia koronawirusa w wielu przypadkach wpłynęła negatywnie na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Utrudniony dostęp do opieki medycznej powoduje, że zapominamy o tym by wykonać podstawowe badania laboratoryjne w celu weryfikacji stanu naszego zdrowia. Program 40 PLUS ma ułatwić pacjentom dostęp do owych badań, które można wykonać bez wcześniejszej wizyty u lekarza. Wiele jednostek chorobowych, szczególnie w początkowym stadium rozwoju, przebiega nie dając żadnych objawów. Dzięki szybkiej diagnozie zwiększają się szanse na wyzdrowienie oraz uniknięcie poważnych konsekwencji w przyszłości.

Jakie badania są uwzględnione pakiecie
“Profilaktyka 40 Plus”?

 

W pakiecie badań są uwzględnione zarówno badania laboratoryjne, jak i pozostałe badania (w tym antropometryczne).

Badania laboratoryjne: Morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego (albo kontrolny profil lipidowy), stężenie poziomu glukozy, enzymy wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA (badanie wyłącznie w pakiecie dla mężczyzn).

Pozostałe badania: pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ocena miarowości rytmu serca.

Czy warto wykonać badania w ramach programu “Profilaktyka 40 Plus”?

 

Oczywiście, podstawowe badania dają dużą wiedzę o stanie zdrowia organizmu!

 

  • Morfologia umożliwia wykrycie anemii, zaburzeń krzepliwość krwi, stanu zapalnego.
  • Badanie stężenia cholesterolu jest niezbędne dla prewencji chorób układu krążenia.
  • Oznaczenie stężenia glukozy jest kluczowym badaniem w rozpoznaniu cukrzycy.
  • Badanie enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, GGTP) pozwala na ocenę funkcji wątroby.
  • Funkcję nerek ocenia się na postawie wyniku kreatyniny.
  • Pomiar stężenia kwasu moczowego wykorzystuje się m. in. w diagnostyce dny moczanowej.
  • Badanie ogólne moczu to kilka oznaczeń, pozwalających na uzyskanie informacji dotyczących funkcji nerek, stanów zapalnych oraz cukrzycy.
  • Oznaczenie krwi utajonej w kale jest kluczowe dla diagnostyki stanów zapalnych i nowotworów w obrębie przewodu pokarmowego.
  • Badanie markeru PSA umożliwia wykrycie raka prostaty.
Co zrobić, aby przystąpić do programu?

 

Do programu 40 PLUS kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu za pośrednictwem:

infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

 

Uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w naszym Centrum Medycznym Mediplan, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 572 779 016 i umówić się na wizytę.