Czy masaż może pokonać ból głowy?

Często lekarze zajmujący się leczeniem bóli głowy przy użyciu farmakoterapii nie potrafią pomóc pokonać bólu głowy, jest on ciągle nawracającym problemem, nieraz tak silnym że paraliżuję życie i codzienne funkcjonowania człowieka. Wynika to również z tego że jest wiele odmian bóli głowy. Obecnie opisywanych jest ponad 280 różnych rodzajów bólów głowy i między innymi dlatego stworzenie ich ujednoliconej klasyfikacji stało się jednym z najważniejszych zadań dla lekarzy zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z bólami głowy. Ostatnia z stworzonych klasyfikacji wyróżnia bóle głowy pierwotne, wtórne, bolesne neuropatie nerwów czaszkowych, inne bóle głowy i twarzy.

 Mówiąc o bólach głowy ludzie często mają na myśli migrenę, to jednak tylko jedna z wielu możliwych rodzajów bólu głowy. Ciągły stres powodujący powstanie migreny doprowadza do napięcia mięśni w obszarze górnej części tułowia  i głowy. Z tego powodu regularne masaże również mogą zminimalizować objawy, pozwolić na łatwiejszą weryfikacje symptomów które poprzedzają pojawienie  się migreny.  Charakterystyczne cechy obrazu bólu głowy w migrenach to ból zlokalizowany przeważnie jednostronnie, w opisie  bólu pojawia się określenie że to ból pulsujący przeszywający, przy aktywności ruchowej zwykle nasila się, dodatkowo występują objawy towarzyszące takie jak nudności, nietolerancja światła i dźwięku, aura oraz inne objawy zwiastujące. Masaż wykonany w migrenach ma na celu zmniejszenie ucisku w rejonach czaszki.

Masaż jest najskuteczniejszy w bólach głowy pochodzenia napięciowego. Napięciowe bóle głowy wynikają najczęściej z bóli głowy pochodzenia szyjnego, czy z zespołów bólu mięśniowo-powięziowego obszaru głowy i szyi. Jest wiele czynników determinujących ich powstanie jednak najczęściej wymieniane są: stres, emocje, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Charakterystyczne cechy objawów bólów napięciowych głowy to ból zwykle obustronny, chociaż jego lokalizacja zależy od symetryczności zaburzeń napięciowych tkanek. Człowiek opisując ból określa go jako uciskający, gniotący, aktywność ruchowa nie wpływa na zmianę tego bólu. Bóle te charakteryzują się miejscami szczególnej wrażliwości uciskowej, występowaniem punktów wzmożonego napięcia w przebiegu mięśni, określanych nazwą punktów spustowych (trigger points). Masaż wykonany w tego rodzaju bólach głowy ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowo-powięziowego.

dr n med. Bogusława Kowacka, specjalista fizjoterapii