DO NASZEGO GRONA DOŁĄCZA MGR LUIZA KWIECIŃSKA – PSYCHOLOG.

Do naszego grona specjalistów dołączyła Pani Psycholog mgr Luiza Kwiecińska – absolwentka psychologii o specjalności zdrowia i klinicznej.
Na co dzień łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, pracując jako nauczyciel akademicki oraz udzielając konsultacji psychologicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Felmed i Centrum Medycznym Mediplan. Jest członkiem zespołu Służby Psychologów Interwencji Kryzysowej na Lotnisku Chopina. ☀
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażach w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Dzieci i Młodzieży PROM, Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi, Oddziale Dzienny Psychiatrycznym dla Dorosłych oraz Szkole Podstawowej.
Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczają:
  • cierpienia psychicznego, nadmiernego stresu, napięcia, lęku
  • trudność w adaptacji do nowej sytuacji życiowej
  • straty po bliskiej osobie
  • trudności w komunikacji partnerskiej/małżeńskiej
  • stresu zawodowego
  • wykluczenia społecznego
  • trudności emocjonalnych i poznawczych występujących po przechorowaniu COVID-19