DKF, TERAPULS (Prądy wielkiej częstotliwości)

 

Zasadniczą właściwością leczniczą prądów wielkiej częstotliwości jest wytwarzanie ciepła w tkankach. Z tego też powodu zabiegi, w których na tkanki ustroju oddziałują elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne pola wielkiej częstotliwości , noszą nazwę diatermii, czyli głębokiego przegrzania. Metoda ta pozwala na powstanie ciepła w tkankach organizmu na dowolnej głębokości . W przypadku stosowania energii krótkofalowej w postaci impulsowej  – Terapuls działanie termiczne jest znacznie łagodniejsze i dlatego ma ona również zastosowanie, w odpowiednich dawkach, w ostrych chorobach zapalnych i pourazowych, przyspieszenie wchłaniania wysięków i krwiaków. We krwi obwodowej wzrasta liczba leukocytów, a leukocyty występujące w miejscu zabiegu cechują się zwiększoną diapedezą i fagocytozą. Zwiększeniu ulega czynność układu siateczkowo-śródbłonkowego i zwiększa się synteza immunoglobulin.